BESTYRELSEN

Formand

Arne Kejser Bachmann

formand.roejle@gmail.com

Næstformand

Søs Christiansen

sosvolkmannchr@gmail.com

Sekretær

Lene Andersen

korsbjergvej1@gmail.com

Kasserer

Vagn H G Møller

53 13 13 95

kasserer.roejle@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Klaus Frederiksen

klauskrat@gmail.com

Suppleant

Dan Carsten Guldager Møller
guldagermoeller@gmail.com

Bent Jensen
jensenbentj@gmail.com