Kalender for 2023

2. maj Banko i Røjle Forsamlingshus
1. juni Oprydning og småreparationer i forsamlingshuset ca. 16.00 – 18.00
4. juni Vejloppemarked i Røjle v. Røjle Beboerforening
Stil gerne din bod op på p-pladsen v forsamlingshuset.
6. juni Sidste banko inden efteråret, i Røjle Forsamlingshus
13. juni Ekstraordinær Generalforsamling i Røjle Forsamlingshus se dagsorden på Facebook i
Røjlegruppen

26. august Sommerfest i Røjle – v Røjle Beboerforening.
5. sept. Banko i Røjle Forsamlingshus
17. sept. Ren Røjle – v Røjle Beboerforening
19. sept. Fællesspisning i Forsamlingshuset
3. oktober Banko i Røjle Forsamlingshus
17. oktober Fællessang fra den ny Højskolesangbog
7. nov. Banko i Røjle Forsamlingshus
21. nov. Fællesspisning i Forsamlingshuset
26. nov. Julemarked i Forsamlingshuset v Røjle Beboerforening
3. dec. Juletræstænding på legepladsen v Røjle Beboerforening
5. dec. Banko i Røjle Forsamlingshus