Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen for Røjle Forsamlingshus indkalder hermed til Ekstraordinær
generalforsamling
Tirsdag d. 13.6.2023 kl. 19.00 Vedtægtsændring fra Andelsforening til medlemsforening. Ændring af registrering af Røjle Forsamlingshus.

1. Røjle Forsamlingshus oprettelse i VIRK, står registreret som frivillig forening, hvilket ikke
bør ændres.
2. Der bør rettes til i vedtægterne at der fremover ikke er ANDELSHAVERE, men ændres til
MEDLEMMER, og som får et medlemsbevis. skal godkendes på ekstra ordinær
generalforsamling.
3. Alle medlemmer af Røjle Forsamlingshus, opkræves en betaling hvert år på kr. 200,00.
4. Alle andelshavere som står i den gamle fortegnelse, bliver oplyst pr. brev om ændringen,
og får IKKE tilbagebetalt deres indskud, men får tilbud om at oprette sig som betalende
medlem fremover, hvilket er gratis det første år, derefter overgår man til betalende
medlem.
5. Medlemmerne i den nye foreningsform kan ikke opkræves andre ekstra indbetalinger til
Røjle Forsamlingshus end det årlige kontingent, som man så får rabat ved de af huset
afholdte arrangementer.
6. Alle medlemmer får UDLEVERET et medlemskort i stedet for Andelsbevis fremover, og
registreres i medlemsregister, som man kan få slettet hvis man ikke længere vil være
medlem.
Ovenstående forslag behøver ikke ændring i VIRK eller SKAT osv.

Indkaldelse til Stiftende generalforsamling af
Røjle Forsamlingshus Støtteforening
Den stiftende generalforsamling vil blive afholdt umiddelbart efter den
Ekstraordinære Generalforsamling for Røjle Forsamlingshus.
Se under fanen støtteforening.


 

Velkommen til Røjle Forsamlingshus

Røjle forsamlingshus er startet som et Samlingshus for byens borgere. I 1896 slog nogle gårdmænd
sig sammen, og byggede et Samlingshus via andelsbeviser. Senere blev Røjle Forsamlingshus
omdannet til en forening.

Huset ligger centralt midt i Røjle by, uden for Middelfart, blot tre kilometer fra motorvejen. Siden 1896 har huset fungeret som omdrejningspunkt for selskaber, koncerter, foredrag, møder og meget andet.

FAMILIEFESTER - MØDER - FOREDRAG - TEATER - FIRMAFESTER - KONCERTER